ZAKLJUČNI IZPIT2020-02-04T09:26:09+00:00

ZAKLJUČNI IZPIT

KONTAKT IN URADNE URE

Tatjana Rupreht

Telefonska: +386 (0)2 330 28 10

E-naslov: tatjana.rupreht@ssom.si

Uradne ure: pon – pet: 8.00 – 10.00

KOLEDAR OPRAVLJANJA ZAKLJUČNEGA IZPITA 2019/2020

RAZPORED ZAKLJUČNIH IZPITOV-FEBRUAR 2020.pdf

PRIJAVA K ZAKLJUČNEMU IZPITU

  • Rok za prijavo k ZI v zimskem roku je 3. 1. 2020.
  • Rok za prijavo k ZI v spomladanskem roku  je 30. 4. 2020.
  • Rok za prijavo k ZI v jesenskem roku je 24. 7. 2020.

KOLEDAR OPRAVLJANJA ZAKLJUČNEGA IZPITA

Zimski izpitni rok: slovenščina, 10. 2. 2020 (pisno)

slovenščina (ustno) ter storitev in zagovor, 11. 2. 2020 – 13. 2. 2020.

Spomladanski izpitni rok: slovenščina, 8. 6. 2020 (pisno)

slovenščina (ustno) ter storitev in zagovor, 15. 6. 2020 – 19. 6. 2020.

Jesenski izpitni rok: slovenščina, 25. 8. 2020 (pisno)

slovenščina (ustno) ter storitev in zagovor, 26. 8. 2020 – 31. 8. 2020.

Okvirne informacije o opravljanju ZI bodo objavljene na spletni strani šole in na oglasnih deskah v šoli. Ostale informacije lahko dijaki in zaposleni pridobijo pri tajnici ZI (Tatjana Rupreht).

PRAVILNIKI

PRIJAVA K ZAKLJUČNEMU IZPITU

ZGRADBA ZAKLJUČNEGA IZPITA

Obseg in zgradbo zaključnega izpita določa izobraževalni program. Izobraževalni programi so objavljeni na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Zgradba in obseg zaključni izpit v programu srednjega poklicnega izobraževanja FRIZER:

Prva izpitna enota zaključnega izpita – SLOVENŠČINA:

  • pisni del izpita (90 minut) in
  • ustni del izpita (20 minut priprave na ustni del izpita in 20 minut ustni del izpita).

Druga izpitna enota zaključnega izpita – STORITEV IN ZAGOVOR:

Kandidat ne more pristopiti k opravljanju izpitne enote, če poročila pred pričetkom izvajanja storitve ne odda do datuma, ki je določen na obvestilu prijave k zaključnem izpitu za posamezni izpitni rok. Ostalo se nahaja v Navodilih za pripravo poročila in ostalih dokumentih.