SVET ŠOLE2019-09-08T22:05:53+00:00

SVET ŠOLE

Svet šole ima štiriletni mandat in je sestavljen iz: predstavnikov ustanovitelja, predstavnika mestne občine, predstavnikov delavcev šole, predstavnikov staršev, predstavnikov dijakov. Predsednik sveta šole je Boštjan Petučnik, njegov namestnik Stevan Čukalac.