SVET ŠOLE2018-11-09T16:05:21+00:00

SVET ŠOLE

Svet šole ima štiriletni mandat in je sestavljen iz: predstavnikov ustanovitelja, predstavnika mestne občine, predstavnikov delavcev šole, predstavnikov staršev, predstavnikov dijakov. Predsednica sveta šole je Bojana Galič, njen namestnik Stevan Čukalac.