ŠOLSKI KOLEDAR2018-11-09T16:04:55+00:00

ŠOLSKI KOLEDAR

ŠOLSKI KOLEDAR 2018/2019
3. september 2018 Začetek pouka
4. september 2018 –
14. september 2018
ID + pouk
15. januar 2019 Zaključek I. ocenjevalnega obdobja
15. – 18. april 2019 Projektni teden, FOMB
20. maj 2019 Zaključek II. ocenjevalnega obdobja za dijake zaključnih letnikov
21. maj 2019 Razdelitev spričeval za zaključne letnike
17. junij 2019 – 20.
junij 2019
ID + pouk
21. junij 2019 Zaključek II. ocenjevalnega obdobja za ostale letnike
junij 2019 Seznanitev z rezultati ZI – manjša svečanost za dijake in starše
5. julij 2019 Seznanitev z rezultati POM – manjša svečanost za dijake in starše