Rokovnik za vpis 2019/202018-11-09T16:03:10+00:00

ROKOVNIK ZA VPIS 2019/20

15. in 16. 2. 2019 Informativni dan
4. 3. 2019 Zadnji rok za prijavo na preizkus likovne nadarjenosti
16. 3. 2019 Preizkus likovne nadarjenosti
2. 4. 2019 Zadnji rok za oddajo prijave za vpis v 1. letnik
8. 4. 2019 Objava številčnega stanja prijav (spletna stran šole)
23. 4. 2019 Prenosi prijav
24. 4. 2019 Objava številčnega stanja prijav (spletna stran šole)
29. 5. 2019 Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa
18. – 21. 6. 2019 Prinašanje vpisne dokumentacije
21. 6. 2019 Objava rezultatov 1. kroga
26. 6. 2019 Zadnji rok za prijavo nesprejetih kandidatov v 2. krog izbirnega postopka
28. 6. 2019 Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka
2. 7. 2019 Zadnji rok za vpis kandidatov sprejetih v 2. krogu vpisnega postopka