Rokovnik za vpis 2020/212020-01-22T10:06:42+00:00

ROKOVNIK ZA VPIS 2020/21

14. in 15. 2. 2020 Informativni dan
4. 3. 2020 Zadnji rok za prijavo na preizkus likovne nadarjenosti
14. 3. 2020 Preizkus likovne nadarjenosti
2. 4. 2020 Zadnji rok za oddajo prijave za vpis v 1. letnik
8. 4. 2020 Objava številčnega stanja prijav (spletna stran šole)
23. 4. 2020 Zadnji rok za prenose prijav
24. 4. 2020 Objava številčnega stanja prijav (spletna stran šole)
27. 5. 2020 Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa
16. – 19. 6. 2020 Prinašanje vpisne dokumentacije
19. 6. 2020 Objava rezultatov 1. kroga
24. 6. 2020 Zadnji rok za prijavo nesprejetih kandidatov v 2. krog izbirnega postopka
29. 6. 2020 Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka
30. 6. 2020 Zadnji rok za vpis kandidatov sprejetih v 2. krogu vpisnega postopka