PREDAVANJA2018-11-09T15:59:19+00:00

PREDAVANJA

Vsi starši in dijaki ste tudi v letošnjem šolskem letu prijazno vabljeni na predavanja, ki bodo potekala na SŠOM vsak mesec.Vabilo na predavanje bo objavljeno na spletni strani šole in na oglasni deski. E-prijava za posamezno predavanje bo omogočena skupaj z mesečnim vabilom na spletni strani SŠOM.

V kolikor želite odgovor na kakšno individualno vprašanje, ki se nanaša na temo predavanja, ga lahko pošljete na e-pošto predavateljce.

Na pobudo in željo staršev bodo organizirane tudi delavnice (datumi in tema delavnice bodo javljeni v skladu z dogovorom).

Predavanja  bo izvajala prof. soc. Mojca Gornik Brodnjak.

PREDAVANJA DATUM IZVEDBE
Koliko in kako znamo živeti danes? Četrtek (25. 10. 2018) ob 17.00
Poslušamo, toda koliko se slišimo? Sreda (21. 11. 2018) ob 17.00
Pojmovanje uspeha in neuspešnosti Torek (18. 12. 2018) ob 17.00
Koliko smo  uspešni pri izražanju misli in občutij? Ponedeljek (21. 1. 2019) ob 17.00
En problem, različne opredelitve, drugačne rešitve Četrtek (14. 2. 1019) ob 17.00
Konflikti in posameznikova toleranca do spora Sreda (20. 3. 2019) ob 17.00
Prepričanja, ki jih imamo o sebi in drugih Torek (23. 4. 2019) ob 17.00
Stres v življenju vsakega posameznika Ponedeljek (20. 5. 2019) ob 17.00
Vrednote – vodilo v našem življenju Četrtek (6. 6. 2019) ob 17.00
Strategije reševanja konfliktov IZBIRNO
Modeliranje uspešnih strategij učenja, organiziranja … IZBIRNO