POKLICNA MATURA2019-10-18T14:11:58+00:00

POKLICNA MATURA

KONTAKT IN URADNE URE

Andreja Milanez Ritonja

E-naslov: andreja.milanez@ssom.si

Telefonska: +386 (0)2 330 28 09

Uradne ure: torek: 11.45 – 12.30

KOLEDAR

PRAVILNIKI

ZGRADBA POKLICNE MATURE

Poklicna matura sestoji iz štirih predmetov:

Skupni del:

  • prvi predmet je vedno materinščina – slovenščina oz. italijanščina ali madžarščina na narodno mešanem območju,
  • drugi predmet je temeljni strokovno-teoretični predmet.

Izbirni del:

  • tretji predmet je matematika ali tuji jezik (angleščina, nemščina, italijanščina) ali drugi jezik (slovenščina kot drugi jezik, italijanščina kot drugi jezik),
  • pri četrtem predmetu kandidati opravljajo različne oblike praktičnega dela v poklicu oz. stroki (izdelek, storitev, seminarska naloga, projektno delo itd. z zagovorom).
    (www.ric.si)

Maturitetni katalogi

Vprašanja za poklicno maturo:

TEME 4. IZPITNE ENOTE