PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM2018-11-15T19:29:11+00:00

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM

Termini izvajanja PUD-a v šolskem letu 2018/19

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: FRIZER
Poklicna izobrazba: frizer /frizerka 

ODDELK ŠT. UR TERMIN ODDAJA DOKUMENTACIJE
1.  letnik (1.aF, 1.bF) 114 21. 1. 2019 – 10. 6. 2019
(PONEDELJEK)
11. 6. 2019
1. letnik (1.cF, 1.dF) 114 18. 1. 2019 – 7. 6. 2019  (PETEK) 10. 6. 2019
2. letnik (2.aF, 2.bF) 213 10. 9. 2018 – 6. 5. 2019
(PONEDELJEK)
7. 5. 2019
2. letnik (2.cF, 2.dF) 213 14. 9. 2018 – 10. 5. 2019
(PETEK)
13. 5. 2019
3. letnik FRIZER
(3.bF, 3.cF, 3.dF)
684 17. 9. 2018 – 15. 1. 2019 (strnjeno)
18. 1. 2019 – 17. 5. 2019 (PETEK)
13. in 14. 5. 2019

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE:

Izobraževalni program: MEDIJSKI TEHNIK
Strokovna izobrazba: medijski tehnik/ medijska tehnica

ODDELKI ŠT. UR TERMIN ODDAJA DOKUMENTACIJE
2. letnik (2.aMT, 2.bMT) 76 3. 6. 2019 – 14. 6. 2019 17. 6. 2019
3. letnik (3.aMT, 3.bMT) 76 3. 6. 2019 – 14. 6. 2019 17. 6. 2019

Izobraževalni program: TEHNIK OBLIKOVANJA
Strokovna izobrazba: tehnik oblikovanja/tehnica oblikovanja

ODDELKI ŠT. UR TERMIN ODDAJA DOKUMENTACIJE
2. letnik (2.aMOUP, 2.bGO) 76 3. 6. 2019 – 14. 6. 2019 17. 6. 2019
3. letnik (3.aMOUP, 3.bGO) 76 3. 6. 2019 – 14. 6. 2019 17. 6. 2019

Podrobnejše informacije o poteku PUD-a prejmejo dijaki na srečanju z organizatorico PUD-a.